Vær personlig

Selv om jeg skal skrive ditt innhold så er det viktig at det er et personlig budskap fra deg jeg er med på å formidle. Det skal være med din…

Fortsett å lese Vær personlig

Kjenn ditt publikum

  • Post Author:
  • Post Category:Tips

Definer personas. Lag deg et bilde på den personen budskapet er rettet inn mot. Dette gir føringer for valg av både språk og design. Vær på Ja - jeg følger…

Fortsett å lese Kjenn ditt publikum