TEKST

Briefing settes. Hva er formålet. Hva ønskes det å oppnå? Hvor vil du? Hvem skal du treffe?

Jeg forfatter alt fra pressemeldinger, annonsetekster, intern informasjon og til markedsrettede tiltak som brosjyre produksjon m.v.
Utarbeidelse av brosjyremateriell for både print og elektronisk distribusjon.

ILLUSTRASJON

En illustrasjon kan enten være et kjøpt foto, egenprodusert foto, en kjøpt video, egenprodusert video, animasjon, Digital kunst eller ArtWork

Jeg lager GIF av en video og video av en GIF.

DESIGN & LAY OUT

Valg av font, farger, illustrasjon og innbyrdes plassering

FORMAT

Avhengig av media som innholdet skal formidles gjennom velges korrekt format. Skal innholdet legges ut på forskjellige plattformer hensyntas dette slik at det er minimal tid som medgår for å tilpasse til alle ønskede størrelser.