Vær personlig

Selv om jeg skal skrive ditt innhold så er det viktig at det er et personlig budskap fra deg jeg er med på å formidle.

Det skal være med din stemme at leserne leser budskapet.

Hvordan får vi det til?

Gode briefinger, klare målsetning og god kommunikasjon mellom deg og meg.

Så lenge vi er klar over at det er du som har innholdet og jeg kun lager innpakningen så blir det bra.

Det er du som kjenner ditt innhold. Ditt produkt. Ditt budskap.